Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
Geworteld in wetgeving,
toegepast in ons werkgebied
De voornaamste basis voor de taken van Veiligheidsregio Twente vormen twee wetten, namelijk de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid.
Samenwerken met korte
lijnen, dat doen we
De bestuurlijke organisatie is ingericht conform de Wet Veiligheidsrisico's en de Wet Publieke gezondheid. VRT bestaat uit een bestuur en een ambtelijke organisatie.
Hulpdiensten werken samen in
één veiligheidsregio
Veiligheidsregio Twente is opgebouwd uit vier kolommen: Brandweer, gemeenten, GHOR en Politie. Daarnaast is er een veiligheidsbureau dat zich bezig houdt met multidisciplinaire onderwerpen.
Samen werken aan een
veilig Twente
De kerntaak van Veiligheidsregio Twente is het beschermen tegen risico's en rampen van iedereen die in de regio woont, werkt en verblijft.
Een veilig Twente begint hier
Veiligheidsregio Twente is gericht op de grote risico’s voor leven en gezondheid van mensen, of op materiele schade, die de grenzen van een gemeente overschrijden.
1 2 3 4 5
Risicobeheersing
Risicobeheersing behelst de structurele aandacht voor (on)veiligheid, het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties, en de zorg voor het zo veel mogelijk beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de fysieke veiligheid.
Kolommen
Documentatie

Klik hier voor documentatie.

 

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing staat voor de maatregelen en voorzieningen die de overheid treft voor de veiligheid in Nederland. Hierdoor is zij in staat snel en effectief hulp te bieden.

Risicokaart
 
Twitter