Lees voor

Documentatie

Hieronder vind je links naar verschillende documenten rondom veiligheid in onze regio, zoals rampbestrijdingsplannen, beleidsplannen en vergaderstukken.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.