Lees voor

Verkeer en bereikbaarheid

  Verkeer

  Je evenement kan van invloed op het verkeer. Misschien wil je een weg afsluiten of ga je verkeersregelaars inzetten. Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als het gaat om verkeer.

  Gebruik maken van wegen

  Moeten er straten en/of wegen worden afgesloten dan heb je hiervoor toestemming nodig van de wegbeheerder. Dit kan de gemeente zijn, maar ook de Provincie. Sommige gemeenten nemen een verkeersbesluit om wegen te kunnen afsluiten. Als je t.b.v. je evenement een provinciale weg af wilt sluiten dan heb je naast een evenementenvergunning van de gemeente ook een ontheffing van de Provincie nodig. Voor een evenement in Overijssel kun je dat hier aanvragen.

  Verkeersregelaars

  De evenementenverkeersregelaar is een verkeersregelaar die specifiek voor evenementen wordt ingezet, en eenvoudige aanwijzingen mag geven zoals het stopteken en het oprijteken. De evenementenverkeersregelaar is een vrijwilliger die een eenmalige instructie moet volgen om bevoegd te zijn in haar of zijn gemeente. Deze bevoegdheid kan zijn voor een enkel evenement dat een of meer aaneengesloten dagen plaatsvindt. Verder bestaat er de evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd (1 jaar) die een aanstellingspas ontvangt bij het met goed gevolg afronden van de e-learningsinstructie. Kijk voor meer informatie op www.verkeersregelaarsexamen.nl (SVNL).

  Daarnaast kun je ook beroepsregelaars via een verkeersbureau inhuren. Deze personen moeten dan wel, in verband met de verzekering, het verkeer regelen uit naam van het verkeersbureau en specifiek voor het evenement.

  TIP: geef op de overzichtstekening aan waar de verkeersregelaars komen te staan.

  Verkeersplan

  Wil je weten waar een verkeersplan aan moet voldoen? Klik dan hier voor een toelichting.

  Bereikbaarheid

  De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten om in geval van een incident op te kunnen treden. Als de bereikbaarheid van het evenement niet geborgd is kan de incidentbestrijding moeizaam op gang komen waardoor de kans op escalatie (bijvoorbeeld branduitbreiding) groot is.

  Onderstaande praktische handvaten kunnen helpen:

  • De minimale doorrij-breedte voor hulpdiensten is 3,5 meter.
  • De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
  • Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
  • Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
  • Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg (voorkomen is beter).
  • Objecten zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen.
  • Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand (hekbewaarder) bij staan.
  • Uitgangen en nooduitgangen van winkels, cafés en dergelijke moeten vrij blijven.

  Kijk hierbij goed naar de omgeving en het gebied en leef je hierbij in in de situatie en het scenario, bijvoorbeeld een brand op het evenement.

  Zie ook de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.