Lees voor

Over Veiligheidsregio Twente

Goede rampenbestrijding bestaat uit drie onderdelen:

  • Voorkomen van rampen en crises: risico's in kaart brengen en voorbereidingen op maat treffen
  • Bestrijden: effectief optreden tijdens een ramp om de schade te beperken
  • Herstellen: slachtofferhulp, nazorg en herstel van materiële schade

Wie zijn wij?

In onze samenwerking met partners zoals politie, brandweer, GHOR, gemeenten delen we kennis en ervaringen met elkaar. Professionalisering en innovatie staan voorop. 

Lees meer

Missie en visie

Partijen binnen de Veiligheidsregio werken samen aan een veilig Twente. Samen werken we niet alleen aan het bestrijden van rampen en crises, maar ook aan het voorkomen ervan.

Lees meer

Taken en doelstellingen

Veiligheidsregio Twente heeft structureel aandacht voor sociale en fysieke veiligheid en het voorkomen en terugdringen van onveilige situaties.

Lees meer

Projecten en innovatie

In de samenwerking deelt Veiligheidsregio Twente kennis en ervaringen met alle partners, waarbij we altijd op zoek zijn naar nieuwe werkmethoden en technieken.

Lees meer

Opleiden - trainen - oefenen

Gelukkig komen grote rampen zelden voor. Om goed voorbereid te zijn op eventuele rampen organiseren wij regelmatig oefeningen aan de hand van realistische scenario’s.

Lees meer

Veiligheidsinitiatieven

Binnen Twente bestaan verschillende initiatieven op het gebied van veiligheid.

Lees meer

Wettelijk kader

De voornaamste basis voor de taken van Veiligheidsregio Twente vormen twee wetten, namelijk de Wet Veiligheidsregio's en de Wet Publieke gezondheid.

Lees meer

Inkoop en aanbesteden

Hier staat informatie over de wijze waarop de Veiligheidsregio Twente inkoopt. 

Lees meer

Vacatures en stageplaatsen

Regelmatig zijn wij op zoek naar mensen die willen meewerken aan een veilig Twente en de ontwikkeling van onze organisatie.

Lees meer

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.