Lees voor

Opleiden - trainen - oefenen

  Gelukkig komen grote rampen zelden voor. Om toch ervaring op te kunnen doen in de bestrijding van rampen organiseren wij regelmatig oefeningen aan de hand van realistische scenario’s. Sommige oefeningen zijn kleinschalig met één of twee partners, andere vinden plaats met de inzet van alle betrokken partners zoals politie, brandweer, GHOR en gemeenten.

  Kennis en vaardigheden op niveau

  Elke oefening is belangrijk om de kennis en vaardigheden van alle hulpverleners op het juiste niveau te houden. En door te oefenen weten we zeker dat iedereen gewend is om met elkaar samen te werken als het echt nodig is. Na afloop volgt er altijd een gezamenlijke evaluatie. Op die manier werken we voortdurend aan het verbeteren van de rampenbestrijding.

  Daarnaast stellen wij kerntaken voor alle partners vast, evenals de minimumeisen waaraan mensen en materieel moeten voldoen.

  Terug naar boven

  Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.