Lees voor

4vuurwerkveilig

28-10-2016

Helaas vallen er elk jaar tijdens Oud en Nieuw onnodig vuurwerkslachtoffers. Vooral hoofd en handen worden vaak getroffen. Ogen en vingers moeten het ontgelden. De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Met behulp van onderstaande veilig vuurwerktips kun je je goed voorbereiden en ongelukken met vuurwerk voorkomen.
De '4vuurwerkveilig' stappen:

  • Gebruiksaanwijzing lezen
  • Veiligheidsbril dragen
  • Aansteeklont gebruiken
  • Afstand houden

Nog meer tips om op een veilige manier met vuurwerk om te gaan vind je hier.

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.