Lees voor

Overzicht actuele nieuwsberichten

Hier vind je een overzicht van recente nieuwsberichten.

Veilig naar een evenement, ook bij droogte

Het is al langere tijd droog in de natuur. Vanwege de droogte is de kans op een brand groter. Als je naar een evenement gaat in bijvoorbeeld een park, heb dan extra aandacht voor het voorkomen van een brand.

20-07-2018

Lees meer

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.