Lees voor

Beheerste jaarwisseling in Twente

01-01-2018

De jaarwisseling verliep voor de  hulpdiensten vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Het was met name druk in de uren voorafgaand aan de jaarwisseling en in de vroege ochtend. Er waren op dat moment veel kleinere incidenten. Er is geen sprake geweest geweld tegen de hulpverleners van de hulpdiensten, wel was op de huisartsenposten sprake van verbale agressie. Het aantal incidenten past in het Twentse sfeerbeeld van de jaarwisseling van de afgelopen jaren. Op dit moment is er nog geen zicht op de omvang van de schade ten gevolge van de jaarwisseling.

Brandweer
De brandweer is in totaal 90 keer gealarmeerd. In de meeste gevallen ging het om kleine incidenten zoals container- en afvalbrandjes. Er is geen sprake geweest van agressie en geweld tegen brandweermedewerkers.

Het aantal incidenten was vergelijkbaar met vorig jaar toen de brandweer 83 keer uit moest rukken. De concentratie van de uitrukken lag vooral in de drie grotere steden zoals Enschede, Hengelo en Almelo. Hierbij ging het voornamelijk om afval- en containerbrandjes. De overige gemeenten in Twente hadden een geringer aantal meldingen.

Oudejaarsdag
Brandweer Twente is op oudejaarsdag vanuit verschillende kazernes in totaal 50 keer gealarmeerd voor een incident. Dat is vergelijkbaar met de vorige jaarwisseling  toen de brandweer 51 keer werd gealarmeerd op oudejaarsdag.

Nieuwjaarsnacht
Na middernacht tot 06.00 uur in de ochtend moest de brandweer 40 keer in actie komen. Dat is meer dan vorig jaar toen de brandweer 23 keer moest uitrukken. Vooral in de vroege ochtend van het nieuwe jaar was het drukker.

Bijzonderheden
Aan de Oldenzaalsestraat in Enschede heeft aan het begin van de avond op oudejaarsdag een schoorsteenbrand gewoed. Twee blusvoertuigen uit Enschede hebben deze brand besteden. Verder heeft aan de Paradijsstraat in Almelo een uitslaande brand in een autobedrijf gewoed, dit was aan het eind van de avond. Ook hier heeft de brandweer twee blusvoertuigen voor ingezet. Bij beide incidenten zijn geen gewonden gevallen. Ook de oorzaak van beide incidenten is niet bekend.

Politie
In het politiedistrict Twente zijn tijdens de jaarwisseling 5 mensen aangehouden voor uiteenlopende strafbare feiten zoals mishandeling, verstoren van de openbare orde of het niet voldoen aan een bevel van de politie.

Naast overlastmeldingen zijn er  11 woningeninbraken gemeld en 32 conflicten variërend van lichte tot meer ernstig.

Tot 05.00 uur was het in het uitgaansleven heel rustig. Tussen 05.00 en 0.600 uur waren er op enkele locaties kleine vechtpartijen. Grotere incidenten deden zich niet voor. Voor zover nu bekend is geen sprake geweest van geweld in de richting van hulpverleners of politiemensen.

Geneeskundig
De ziekenhuizen, huisartsenposten en meldkamer ambulancezorg in Twente hebben oudjaarsnacht alle vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Er zijn in totaal 56 vuurwerkslachtoffers geregistreerd.

De Meldkamer ambulancezorg meldt dat 13 vuurwerkslachtoffers zijn vervoerd per ambulance. Zij geven aan een drukke nacht te hebben gehad. Dit komt mede door vervoer naar ziekenhuizen buiten Twente. Op straat hebben zij niet te maken gehad met agressie tegen hulpverleners.

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft 12 vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Zij spreken van een drukke nachtdienst, met naast de vuurwerk gerelateerde patiënten ook patiënten met andere letsels. Deze zouden mede zijn ontstaan door alcoholmisbruik.

Het MST in Enschede meldt 7 vuurwerkslachtoffers. Zij geven aan een rustige nacht te hebben gehad, zonder grote incidenten.

Op de huisartsenposten in Twente (Almelo, Hengelo, Enschede en Oldenzaal) zijn in totaal
37 vuurwerkslachtoffers gezien.

Almelo
Huisartsenpost Almelo heeft aangegeven verwondingen als gevolg van vechtpartijen te hebben gezien. Daarnaast hebben zij aangegeven met name bij de binnenkomst van patiënten verbale agressie te hebben ervaren. Dit is echter niet uit de hand gelopen.

Hengelo
Huisartsenpost Hengelo heeft 1 geval van verbale agressie tegen hulpverleners gemeld. Als oorzaak wordt alcohol genoemd.

Enschede
Huisartsenpost Enschede spreekt van een onrustige nacht met zowel brand- als steekwonden. De politie heeft moeten assisteren. Ook geven zij aan veel jonge vuurwerkslachtoffers (6 patiënten onder de 10 jaar) te hebben gezien.

Oldenzaal
Huisartsenpost Oldenzaal geeft aan een rustige nacht te hebben gehad, zonder bijzonderheden.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.