Lees voor

Bekendmaking vaststelling rampbestrijdingsplan

03-07-2017

Bekendmaking vaststelling rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s van Twente Airport, Vliegveldstraat 100-C94 te Enschede.


Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente maakt bekend dat op 21 juni 2017 het  rampbestrijdingsplan voor Twente Airport, Vliegveldstraat 100-C94 te Enschede definitief is vastgesteld. Rampbestrijdingsplannen bevatten informatie over inrichtingen, zodanig dat in geval van een groot incident of ramp de hulpdiensten snelle en adequate maatregelen kunnen treffen.


Het ontwerp-rampbestrijdingsplan Twente Airport heeft in de periode van 7 april  2016 tot en met 19 mei 2017 ter inzage gelegen in het kantoor van Veiligheidsregio Twente. Er zijn door belanghebbenden geen zienswijzen en/of bezwaren ingebracht in genoemde periode.


Het vastgestelde rampbestrijdingsplan vindt u tevens op de website van Veiligheidsregio Twente.
Tegen de vaststelling van het rampbestrijdingsplan kan geen bezwaar en/of beroep worden ingesteld.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.