Lees voor

Beleidsregels ontheffing gebouwen groot belang voor de regio

01-10-2020

Het primaire doel van de nieuwe maatregelen is om de gezondheid van de inwoners van de veiligheidsregio te beschermen, ofwel het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Het secundaire doel is, om met inachtneming van het primaire doel, het bieden van mogelijkheden aan gebouwen en zalen met een groot belang voor de regio hun activiteiten te kunnen voortzetten in zalen die geschikt zijn om meer dan 30 personen COVID-19 verantwoord te accomoderen.

Deze ontheffingsmogelijkheid zal met terughoudendheid worden gebruikt en aanvragen worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:
- Unieke en essientiele regionale functie

- Onomkeerbare disproportionele gevolgen dreigen bij het uitblijven van de ontheffing

- Ruimte waar aantoonbaar verantwoord meer dan 30 personen kunnen worden geaccomodeerd

- Er wordt aantoonbaar voldaan aan de COVID-19 maatregelen

Klik hier voor de beleidsregels omtrent het aanvragen van ontheffing voor gebouwen groot belang voor de regio.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.