Lees voor

Beter voorbereid door online veiligheidsgame

15-02-2018

Hoe kan ik een incident met gevaarlijke stoffen herkennen en hoe moet ik vervolgens handelen? Dit zijn vragen die in een game van de campagne “Hoe spoort het” van Veiligheidsregio Twente zijn verwerkt. Op 11 september 2017 is de campagne gestart. In januari 2018 is onderzocht wat het effect was van de campagne.

In regio Twente worden gevaarlijke stoffen onder andere over het spoor vervoerd. Het vervoer van deze gevaarlijke stoffen loopt door de gemeenten Almelo, Hengelo, Borne, Rijssen-Holten, Wierden, Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Hof van Twente. De kans dat een incident zich voordoet is zeer klein maar als er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Het duurt ongeveer 15 minuten voordat hulpdiensten ter plaatse zijn tijdens een incident. In deze eerste 15 minuten zullen omwonenden en omstanders zichzelf en elkaar moeten helpen om zo snel mogelijkheid in veiligheid te komen. De campagne leerde omstanders hoe een incident te herkennen en hoe zij moeten handelen tijdens een incident.

Effect van de campagne
Onderdeel van de campagne was de serious game www.hoespoorthet.nl.  De game leert de gamer hoe hij een gevaarlijke situatie op het spoor kan herkennen en wat hij dan het beste kan doen. In de campagneperiode is de game door ruim 4.000 mensen  gespeeld. Ook nu wordt de game nog elke dag door een aantal mensen gespeeld.  Veiligheidsregio Twente is erg tevreden met het bereik van de game en hoopt dat steeds meer mensen de game gaan spelen.

Tijdens de campagne zijn er bijeenkomsten georganiseerd in Borne, Oldenzaal en Delden. Hierbij werd ingegaan op de mogelijke scenario’s, de effecten, hoe de hulpdiensten te werk gaan en wat je zelf kunt doen bij een incident op het spoor. De bijeenkomsten werden goed beoordeeld. Deelnemers gaven aan na de bijeenkomst het gevoel te hebben nu beter te kunnen handelen bij een incident op het spoor met gevaarlijke stoffen.

Wil je meer eten over wat te doen bij een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor? Bekijk hier de tips of speel de game.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.