Lees voor

Bevolkingszorg op orde Twente en IJsselland

06-06-2016

In de ochtend van 23 mei vond in Rijssen de bijeenkomst ‘Bevolkingszorg op orde in Twente en IJsselland’ plaats. Ongeveer 50 functionarissen die werkzaam zijn binnen bevolkingszorg waren daarbij aanwezig. 
 
De bijeenkomst startte met een toelichting op de organisatie van bevolkingszorg door de beide coördinerend gemeentesecretarissen van de betreffende regio’s. In beide regio’s is het aantal bevolkingszorgfuncties teruggebracht en wordt er met minder mensen gewerkt, iets wat ook in de meeste andere regio’s zichtbaar is. In Twente zijn er nog 70 regionale medewerkers bevolkingszorg (naast een aantal lokale functionarissen), in IJsselland zijn dat er nu nog 450 medewerkers, maar men wil toewerken naar een aantal van 65. Als good practice werd door Twente benoemd het feit dat alle AOV-ers 1 dag per week voor de veiligheidsregio werken.
 

BZOO

In beide regio’s is men bezig met de implementatie van Bevolkingszorg Op Orde (BZOO). Meer precies betekent dit dat de visie BZOO, inclusief de prestatie-eisen, door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is omarmd en dat deze in planvorming is opgenomen. De daadwerkelijke vertaling naar wat dit nu concreet betekent voor de medewerkers en naar opleiding en oefening heeft nog niet plaatsgevonden. Men onderkende dan ook dat BZOO nog niet in de haarvaten van de medewerkers zit.
De bijeenkomst stond daarom in het teken van een eerste, meer concrete kennismaking met de visie BZOO. Aan de hand van een viertal scenario’s werd in vier groepen de vraag beantwoord wat de visie nu concreet in die situatie inhoudt.
 
Daar waar sommige deelnemers al in staat zijn om los te laten, vinden anderen dat nog lastig. Van een uniforme aanpak is dan ook nog geen sprake. Het stellen van de bovengenoemde vragen kan helpen om de reflex om meteen als overheid alle zorg naar je toe te trekken te voorkomen. En ook al zal dit voor de toekomst nog niet onmiddellijk betekenen dat vertrouwd wordt op de zelfredzaamheid van de samenleving, de discussie die daar dan op volgt kan daar hopelijk wel bij helpen.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.