Lees voor

Bijeenkomst samenwerkingspartners visitatie en crisisorganisatie

30-03-2017

Donderdag 30 maart was er een bijeenkomst met verschillende samenwerkingspartners van de veiligheidsregio over visitatie en de crisisorganisatie.

Visitatie

In 2018 ontvangt Veiligheidsregio Twente een visitatiecommissie. Om een goede organisatieomschrijving te maken, zijn verschillende samenwerkingspartners uitgenodigd om hen te vragen naar hun ervaringen. Zo waren Prorail, Vitens, Cogas, Elementis, Vivochem, Waterschap Vechtstromen en Rijkswaterstaat aanwezig. Maar ook collega’s uit naastgelegen veiligheidsregio’s en een vertegenwoordiger van het Nederlandse Rode Kruis.
Tijdens de bijeenkomst werd de partners gevraagd naar hun ervaringen met Veiligheidsregio Twente op het gebied van de drie visitatiethema’s. Deze thema’s zijn maatschappelijke opdracht, samenwerking en leiderschap/verandervermogen.

Crisisorganisatie

Sinds 1 februari dit jaar werkt Veiligheidsregio Twente met een aangepaste structuur van de crisisorganisatie. Alle aanwezige samenwerkingspartners werden op dit gebied bijgepraat. Ze kregen duidelijk in beeld hoe de lijnen lopen tijdens een crisis. Het grote voordeel van de huidige crisisorganisatie is dat deze flexibeler en meer slagvaardig is dan voorheen. Dit zit ‘m met name in het maatwerk. Hierdoor wordt niet standaard een hele groep mensen opgeroepen, maar alleen die personen die nodig zijn voor een efficiënte aanpak van het incident.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.