Lees voor

Convenant VRT en VEBON - NOVB

08-06-2016

Onlangs ondertekende Veiligheidsregio Twente een overeenkomst met VEBON-NOVB  om samen te werken aan onderzoek en kennisuitwisseling omtrent sprinklerinstallaties. In deze samenwerkingsovereenkomst is onder andere opgenomen dat er samengewerkt wordt tussen bedrijven, instellingen en de overheid op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast assisteren de verschillende partijen elkaar waar mogelijk met informatie en voorlichting van de eigen achterban maar ook van bedrijven en instellingen. Deze manier van samenwerken moet de werelden van de brandweer en de sprinklerinstallatie dichterbij elkaar brengen. 
 
Naast bovengenoemde overeenkomst is er ook een convenant getekend door Aqua+ (lid van de sectie Verenigde Sprinkler Installateurs (VSI) van VEBON-NOVB en Veiligheidsregio Twente. Aqua+ ondersteunt het werk van Veiligheidsregio Twente  en tekende een overeenkomst voor levering van de sprinklerinstallatie in het in aanbouw zijnde brandonderszoekgebouw.
 

Seminar Bouwen met Staal 

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten gebeurde tijdens het seminar van Bouwen met Staal waar het thema sprinklers centraal stond. Tijdens dit seminar is onder andere een toelichting gegeven op de concept richtlijn waarin sprinklers mogelijk gewaardeerd kunnen worden voor vermindering van de brandwerendheid van de draagconstructie.  Daarnaast vond er een toelichting plaats op de ontwikkelingen in de sprinklertechniek en werden er repressieve ervaringen gedeeld van enkele branden in complexe gebouwen. De intentie is uitgesproken om in een coproductie tussen de brandweer en de sprinklerbranche samen te komen tot een adequate invulling van brandveiligheid.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.