Lees voor

Coronamaatregelen in Duitsland

31-05-2021

Het advies van Nederlandse en Duitse autoriteiten is om niet onnodig de grens over te gaan. Zo wordt sterkt geadviseerd om geen boodschappen te doen over de grens.  

In Duitsland gelden (deels) andere coronamaatregelen als in Nederland. Zo is het dragen van een medisch mondkapje op veel plekken verplicht. 

Coronamaatregelen en regels voor het grensverkeer in Nederland en Duitsland worden voortdurend aangepast aan de actualiteit. Sinds 30 mei geldt Nederland voor Duitsland niet meer als hoogrisicogebied, nog wel als risicogebied. Voor een verblijf langer dan 24 uur geldt er nog een testplicht. Voor een verblijf van minder dan 24 uur geldt geen testplicht meer. 

Algemene coronamaatregelen Duitsland  

Maatregelen grensdeelstaten 

Grensverkeer en reisadvies 

De regels zijn niet altijd duidelijk of kunnen tot verwarring leiden. In twijfelgevallen kunt u altijd contact opnemen met de Coronahotlines in Duitsland. Voor Niedersachsen is dat 0049 511 120 6000 en voor Nordrhein-Westfalen is dat 0049 211 9119 1001.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.