Lees voor

De werkdag van ... Paul Visscher

28-07-2021

De komende periode laten we verschillende collega’s van Veiligheidsregio Twente aan het woord over hun werk. We willen zo graag laten zien wat we als Veiligheidsregio allemaal doen. Deze maand geeft collega Paul Visscher een inkijkje in zijn werkzaamheden.

Hoi allemaal! Ik ben Paul Visscher, werkzaam als Adviseur/Coördinator BI (Business Intelligence) bij de Veiligheidsregio Twente. Ik vertel je graag meer over mijn werkdag en wat er zoal op mijn pad komt bij deze functie.

IOC

Als Adviseur/Coördinator BI houd ik mij onder andere bezig met informatie gestuurd werken. Hierbij werken we met een aantal collega’s samen in het IOC (Informatie- en Operationeel Centrum) op de Kazerne Spaansland in Enschede. Althans, voorheen deden we dit op locatie, maar nu werken we net als vele anderen voornamelijk vanuit huis.


In het IOC kunnen we met meerdere schermen verschillende informatiestromen in de gaten houden

In de zogenaamde ‘koude fase’ werken we hier aan informatieproducten en in de ‘warme fase’ kan deze ruimte dienen als een operationeel centrum van waaruit ondersteund wordt bij het afhandelen van incidenten. Zoals bijvoorbeeld tijdens een grote storm in de regio, waarbij er veel incidenten in korte tijd plaatsvinden.

Data

We starten de week altijd met een weekstart op het IOC. Hier nemen de week (en soms ook het weekend) door kijken we wie waar mee bezig is.


Vanwege corona een weekstart via Teams. Hopelijk snel weer op locatie in Enschede!

Vanuit het IOC werken we met veel data vanuit verschillende bronnen om daar nuttige inzichten uithalen voor onze organisatie.  Het doel kan steeds verschillen. Zo gebruiken we het soms voor preventie en voorlichting van de brandweer. Waar en wanneer vinden de meeste incidenten van een bepaald type plaats? Als we dit soort informatie beschikbaar hebben, dan kunnen we hier op sturen en bijvoorbeeld preventieve maatregelen treffen. Een ander voorbeeld van het gebruik van data zijn verantwoordingscijfers voor ons bestuur, waarbij we laten zien hoe we presteren ten opzichte van vastgestelde normen. Het werk bestaat vaak uit een combinatie van allerlei geografische informatie, cijfers en grafieken.

Dashboard Corona

Een recent voorbeeld van het werken met data en informatie gestuurd werken is het Coronadashboard. We hebben de GGD Twente ondersteund bij het maken van een coronadashboard, waarbij we data van het RIVM combineren met teststraatgegevens van de GGD. Dit dasboard wordt onder andere gebruikt door de Twentse gemeenten en andere regionale partners, maar is ook te bekijken door geïnteresseerde Twentse inwoners. Benieuwd naar het dashboard? Bekijk het hier!


Het regionale coronadashboard is voor iedereen te bekijken op www.twentsegezondheidsverkenning.nl

Crisisorganisatie

Naast mijn reguliere functie heb ik ook een rol als AC-IM (Algemeen Commandant Informatiemanagement) binnen de crisisorganisatie. In deze rol ben ik met mijn collega’s onder andere verantwoordelijk voor het presenteren en duiden van het beeld van de aanstaande week tijdens de Operationele briefing. Tijdens deze briefing kijken we met een aantal sleutelfunctionarissen in de crisisorganisatie vanuit verschillende kolommen (zoals brandweer, politie, gemeenten) naar de bijzonderheden van de komende week in Twente. Tijdens deze overleggen kan het bijvoorbeeld gaan over risicovolle evenementen die gepland staan, of verwachtingen van extreem weer.


Vroeg aanwezig om mij op de Operationele briefing voor te bereiden!

Steeds meer informatie gestuurd werken

Met een aantal collega’s van verschillende afdelingen binnen de Brandweer Twente heb ik een overleg over de doorontwikkeling van een informatie dashboard voor de repressie organisatie (de brandbestrijders, technische hulpverlening, ongeval bestrijding gevaarlijke stoffen en bestrijding waterongevallen). Het ontwikkelen van producten waarmee we data en informatie voor de organisatie beschikbaar willen maken, doen we altijd samen met de eindgebruikers en experts op de verschillende onderdelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van wat ze precies willen en waarvoor ze het willen gebruiken. We stellen vragen en bespreken de mogelijkheden om samen tot een mooi resultaat te komen. Want dat is altijd ons uiteindelijke doel: met onze informatieproducten een belangrijke bijdrage leveren aan het dagelijkse werk van onze collega’s!


Samen met collega's werken aan een informatie dashboard voor onze brandbestrijders

De volgende maand vertelt collega Sylvia Huis in 't Veld over haar werkdag als Regiocoördinator Veiligheid Platform IVZ (Integrale Veiligheidszorg). Binnen het Platform IVZ wordt op regionaal niveau structureel en integraal samengewerkt op diverse veiligheidsthema’s, zoals cybercrime, ondermijning en drugscriminaliteit. 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.