Lees voor

Droogte houdt aan: wees zuinig met water

10-08-2018

Vanwege de aanhoudende droogte is er vanaf begin augustus 2018 in heel Nederland sprake van een watertekort. De verwachte buien voor de komende dagen zijn niet voldoende om het watertekort weer aan te vullen, dus spaarzaam omgaan met water blijft het advies.

Er zijn zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen nodig voordat het water weer op peil is. Ook de aanvoer van water via de rivieren blijft laag. De grondwaterstand daalt, zeker op de hoge zandgronden van het land zoals in Twente. De natuur verdroogt, de waterkwaliteit verslechtert, zwemmers moeten oppassen voor onder andere blauwalg en ook de landbouwsector, industrie en scheepvaart hebben steeds meer last van de droogte. De voorspelling is dat het droge weer ook de komende weken aanhoudt.

Wees zuinig!
Laat dat autowassen maar even zitten. En je tuin sproeien is op dit moment ook niet handig. We moeten nu heel zuinig omgaan met water. Niet alleen met het drinkwater, maar ook met het grondwater en oppervlaktewater.

De drinkwatervraag is op dit moment tot 40% hoger dan normaal, ondanks de vakantie. Twente en de Achterhoek zijn de droogste gebieden van Nederland. Gebruik het water dus alleen voor het hoognodige. Maar vergeet de persoonlijke hygiëne niet!

Als we nu slim met water omgaan voorkomen we dat er straks strengere maatregelen moeten komen. De waterbeheerders Vitens, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel doen deze oproep.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.