Lees voor

Drugsdumpingen: gevaar voor je gezondheid en schadelijk voor milieu

21-12-2018

In Twente wordt regelmatig afval van synthetische drugs gevonden, bijvoorbeeld van ghb, speed en xtc. Dit chemisch afval is afkomstig van illegale drugslaboratoria.Het kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. Een illegale dumping van drugsafval is goed te herkennen. Vaak ligt het afval in vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof of stalen vaten, jerrycans en soms ook gasflessen.

Gevaarlijk
Deze drugsdumpingen zijn gevaarlijk voor je gezondheid. Voorbijgangers of omwonenden kunnen bij inademing problemen met ademhalen krijgen. Ook worden soms gasdrukhouders aangetroffen die voor ontploffingsgevaar kunnen zorgen. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, kunnen die zelfs samen een chemische reactie vormen.

Slecht voor milieu
Door de manier waarop het drugsafval gedumpt wordt, lekken de chemische stoffen vaak weg. Dit is zeer slecht voor het milieu. De chemische stoffen kunnen in de bodem terechtkomen, waardoor het grondwater vervuild kan raken.  

Als je drugsafval vindt
• Raak niets aan
• Schop of duw niet tegen verpakkingen
• Neem afstand (minimaal 25 meter) met de wind in uw rug
• Niet roken in buurt van de dumping
• Houd bij brand minimaal 100 meter afstand met wind in de rug
• Alarmeer direct politie via 112 , of de brandweer als het afval brandt
• Volg hun instructies op

Als je een illegale dumping ziet
Bel de meldkamer van de politie (spoed dus bel 112) als je getuige bent van een illegale dumping. Zorg dat jouw veiligheid altijd voorop staat. Maak als het mogelijk is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de vervoermiddelen en personen. Je kunt deze melding ook anoniem doen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, tel 0800 7000.

Als je iets verdachts ziet
Illegale dumpingen vinden vaak plaats als het donker is. Het gaat meestal om grote hoeveelheden. Vervoer gebeurt meestal met bestelauto’s en soms kleine vrachtwagens. Wees alert als je een auto ziet op een niet voor de hand liggende plaats in het bos of buitengebied, bijvoorbeeld een doodlopend weggetje. Noteer het nummerbord en bel de politie in verband met een verdachte situatie (geen spoed, dus 0900-8844).

Als je eigenaar van de grond bent
Als je zelf de eigenaar bent van de grond waar het drugsafval ligt, doe dan officieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is dan moet deze de schade terugbetalen.

Klik HIER voor meer informatie. 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.