Lees voor

Duits-Nederlands brandweercongres op 19 april

19-03-2018

Op 19 april tijdens de eRIC Vakbeurs komen brandweerfunctionarissen uit Duitsland en Nederland bijeen voor een vakcongres over grensoverschrijdende samenwerking en kennisdeling. Initiatiefnemers zijn Brandweer Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Deutscher Feuerwehrverband (DFV).

Doel
‘Kennen en gekend worden!’, ‘In Krise Köpfe kennen’, goede relaties opbouwen en onderhouden met partners die je in de praktijk van grensoverschrijdende samenwerking tegenkomt. De rode draad in het programma is kennisdeling over actuele vraagstukken die de brandweergeledingen in zowel Duitsland als Nederland bezighouden. Zaken als grensoverschrijdende samenwerking bij rampen, innovatie, beschikbaarheid van vrijwilligers, de consequenties van terrorismegevolgbestrijding voor hulpverleners komen aan bod.

Voor wie?
Voor brandweerfunctionarissen uit Duitsland en Nederland. Kent u iemand voor wie deze dag ook interessant is? Deel deze uitnodiging dan gerust.

Programma
Het congres is van 10.00 tot 16.00 uur. Op het programma staan verschillende sprekers die u meenemen in het thema grensoverschrijdende samenwerking en kennisdeling. Aan het woord komen onder andere Ferdinand Grapperhaus (Minister van Justitie en Veiligheid), Onno van Veldhuizen (voorzitter Veiligheidsregio Twente), Wilfred Gräfling (directeur Brandweer Berlijn), René Schubert (directeur Brandweer Ratingen) en Camille Michel (USAR team NL).  Bekijk op de website van het IFV het volledige programma.

Kosten en aanmelden
Deelname is gratis. Aanmelden kan via Mijn.IFV. Gebruikersnaam: mijn@ifv.nl en wachtwoord: ifv.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met: kennisevents@ifv.nl, telefoon 026 355 22 02.
U kunt op 19 april naast het Duits-Nederlands brandweercongres kosteloos de eRIC Vakbeurs bezoeken.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.