Lees voor

Elementis en omwonenden samen aan de slag

08-02-2017

Op 7 februari 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met omwonenden van Elementis in Delden. Hierbij werd gesproken over de risico's die een bedrijf als Elementis met zich meebrengt en de communicatie hierover. Burgemeester Nauta opende de bijeenkomst, waarna de Brandweer een toelichting gaf op de inzet van de hulpdiensten bij een incident. Ook is geoefend met omwonenden aan de hand van twee scenario's. Hoe herken je een dreigende explosie? Wat moet je doen bij het vrijkomen van een gifwolk? Met behulp van stellingen kwam de discussie goed op gang. Tevens werd er gekeken naar een filmpje en werd er een 'risicokaart' uitgedeeld.

De bijenkomst maakt onderdeel uit van een project waarbij het doel is de communicatie met omwonenden over risico's te verbeteren en de zelfredzaamheid te vergroten.

Er is begin september 2016 een enquête gehouden onder omwonenden van Elementis. Hieruit bleek dat er veel behoefte was aan meer kennis en informatie over de risico's, hoe je een risico kunt herkennen en hoe je moet handelen als er een incident bij Elementis plaatsvindt. Vervolgens is met een select groepje omwonenden tijdens een paar bijeenkomsten gesproken over de wijze waarop aan deze wensen tegemoet kan worden gekomen. Het filmpje en de risicokaart zijn producten die tot stand zijn gekomen samen met omwonenden.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.