Lees voor

Elementis, Hof van Twente en Veiligheidsregio doen onderzoek

02-09-2016

In Nederland is een groeiende aandacht voor het verbeteren van de kennis van inwoners over de risico’s in hun directe omgeving. Veiligheid is een onderwerp dat ook bij en rondom Elementis speelt. Om te weten te komen wat de meningen en behoeften van omwonenden zijn rondom veiligheid en communicatie, voert de gemeente Hof van Twente in samenwerking met omwonenden, Veiligheidsregio Twente en Elementis een onderzoek uit onder omwonenden van Elementis.

Daarnaast organiseren deze partijen een informatiebijeenkomst op 10 oktober. Doel van dit project is het vergroten van de zelfredzaamheid van omwonenden door middel van het ontwikkelen en inzetten van concrete en gerichte risicocommunicatie activiteiten.

Communicatie over risico’s

Bij een incident zijn hulpdiensten niet direct ter plaatse of kunnen niet iedereen direct helpen. Vooral in de eerste minuten van een calamiteit zijn mensen op zichzelf en elkaar aangewezen. Dan is het van (levens)belang dat men een gevaarlijke situatie kan herkennen, deze kan duiden en adequaat kan handelen. Daarnaast is het ook belangrijk dat men zich geen zorgen maakt, als dit onnodig is. Omwonenden kunnen een ander beeld hebben van de risico’s die Elementis met zich meebrengt en mogelijke effecten die deze voor hun persoonlijk hebben. Risicocommunicatie kan bijdragen aan een reëel risicobewustzijn, de risicoperceptie en de zelfredzaamheid van omwonenden.

Daarom starten Veiligheidsregio Twente, Elementis en de gemeente Hof van Twente samen een project waarin ze graag in gesprek gaan met omwonenden van Elementis over wensen en behoeften op het gebied van risicocommunicatie. Doel van het project is het vergroten van de zelfredzaamheid van omwonenden rondom Elementis, door middel van het ontwikkelen en inzetten van concrete en gerichte risicocommunicatie activiteiten.

Enquête en informatieavond

Op 1 september 2016 ontvingen direct-omwonenden in een straal van +/- 700 meter van Elementis een uitnodiging om mee te werken aan een onderzoek naar de informatiebehoeften in relatie tot Elementis. Daarnaast worden zij uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Hierbij zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober vanaf 19.30 bij Hotel Het Wapen van Delden, Langestraat 242 in Delden. Belangstellenden wordt verzocht zich voor de bijeenkomst aan te melden bij gemeente Hof van Twente, tel. 0547-858585, e-mail info@hofvantwente.nl

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.