Lees voor

Evaluatie campagne 'Hoe spoort het'

01-12-2017

Op 11 september is de campagne “Hoe spoort het” van Veiligheidsregio Twente gestart. Dit is een campagne gericht op het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Twente, hoe personen incidenten kunnen herkennen en hoe zij vervolgens moeten handelen. Er is een vragenlijst ontworpen om de campagne te evalueren, het invullen van de vragenlijst duurt slechts 2 tot 3 minuten. Het invullen van de vragenlijst helpt Veiligheidsregio Twente in het beoordelen van de campagne en wordt zeer gewaardeerd.

Wilt u Veiligheidsregio Twente helpen?

http://nl.surveymonkey.com/r/W2Y86RM

 

Achtergrond informatie

In regio Twente worden gevaarlijke stoffen door treinen over het spoor vervoerd, deze treinen rijden door de volgende gemeenten: Almelo, Hengelo, Borne, Rijssen/Holten, Wierden, Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Hof van Twente. Bij de gevaarlijke stoffen kan gedacht worden aan brandbare stoffen, giftige stoffen en explosieve stoffen. De kans dat een incident zich voordoet is zeer klein maar als er echt iets gebeurt kunnen de gevolgen groot zijn. Het duurt maximaal 15 minuten voordat hulpdiensten ter plaatse zijn tijdens een incident. In deze eerste 15 minuten zullen omwonenden en omstanders zichzelf en elkaar moeten helpen. De campagne leert omstanders hoe een incident met gevaarlijke stoffen te herkennen en hoe zij moeten handelen tijdens een incident. Lees hier meer over de campagne: http://bit.ly/2ffVxb8

Het belangrijkste middel van de campagne is de ontwikkelde ‘serious game’. Spelers van de game doorlopen scenario’s en nemen beslissingen die in het echt voor kunnen komen. Het interactieve aspect van het spel gaat goed samen met de informatiekaart die ook onderdeel van de campagne is. Interesse gekregen in de ‘serious game’? Www.hoespoorthet.nl

Verder zijn er bijeenkomsten gehouden in Delden, Oldenzaal en Borne met als doel de campagne uit te leggen en de dialoog aan te gaan met de bevolking over de problematiek.

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.