Lees voor

Geen gevaar naar aanleiding van brand ANF in Lingen

09-12-2018

Bekijk voor meer informatie dit document met veelgestelde vragen en antwoorden.

 

21 december

De brand bij de fabriek Advanced Nuclear Fuels in Lingen op 6 december j.l. heeft geen gevolgen opgeleverd voor de omgeving. Dit laten de resultaten van de grond-, water-, en luchtmonsters zien die vandaag door het Duitse Ministerie van milieu, energie, woningbouw & klimaat van Nedersachsen zijn gepresenteerd.

De door het Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) uitgevoerde metingen laten geen bijzondere resultaten zien. Er zijn geen aanwijzingen dat radioactieve stoffen in de omgeving zijn vrijgekomen. Het NLWKN heeft in opdracht van het ministerie na de brand een controle uitgevoerd op de emissiewaarden en heeft als mogelijke bewijslast metingen uitgevoerd in het bedrijf zelf en in de omgeving.

Oorzaak van de brand 
Voor wat betreft de brandoorzaak gaan het ministerie er voorlopig van uit dat de brand is ontstaan door een defect of een foutieve instelling van de verdamper. Daardoor liep de temperatuur op waardoor een kunststof tafelplaat oververhit raakte. De tafel vatte vlam. De gassen die daarbij vrij kwamen concentreerden zich in de afvoerleiding van de verdamper waardoor een mix van brandbaar gas ontstond. Daardoor ontstond een explosie met brand tot gevolg. Het onderzoek naar de toedracht is nog niet definitief afgesloten.

 

12 december
Wij volgen de situatie in Duitsland met betrekking tot het incident bij het bedrijf ANF in Lingen.

Vanuit de Duitse autoriteiten is bevestigd dat op 6 december 2018 brand heeft gewoed in het laboratoriumgedeelte van de atomaire opwerking. Dit was buiten het gedeelte waar splijtstofstaven worden geproduceerd.
Deze brand werd geconstateerd doordat het brandmeldsysteem in werking trad. De brand is geblust door de gealarmeerde brandweer. Uit voorzorg is hierbij het parkeerterrein ontruimd. Het betreffende laboratorium gedeelte is buiten werking gesteld.

Tijdens het incident is er geen moment gevaar voor de omgeving geweest. Luchtmetingen bevestigen dit. De Duitse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de brand. Voor de zekerheid zijn er verschillende monsters genomen, deze worden nu onderzocht. De uitslag hiervan volgt naar verwachting komende week.

Op dinsdag 11 december heeft burgemeester John Joosten op RTV Oost een toelichting gegeven.  

Op maandag 10 december heeft een woordvoerder van de ANF laten weten dat het een brand in het nucleaire deel van het laboratorium betrof, waarbij geen sprake is geweest van gevaar voor de Volksgezondheid. N.a.v deze berichtgeving heeft Veiligheidsregio Twente afstemming met de Duitse autoriteiten. De Duitse autoriteiten bevestigen niet dat het om brand in het nucleaire gedeelte gaat.


De ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming) verklaart:  ‘Er was geen sprake van brand of gevaar hiervoor in de kerncentrale, maar in een fabriek ruim een kilometer verderop (hemelsbreed). Er is geen sprake van een nucleair risico geweest voor de Nederlandse bevolking.’

Meer informatie: https://www.autoriteitnvs.nl/actueel/recente-ongewone-gebeurtenissen/06-12-2018-brand-fabriek-lingen

 

Op donderdag 6 december woedde er een kortstondige brand  in een laboratorium van het bedrijf ANF (Advanced Nuclear Fuels GmbH) in het Duitse Lingen (op circa 40 km van Enschede). Er was geen sprake van brand bij de kerncentrale Emsland. De brand is om 21.12 uur geblust. Het is ons nog onbekend waardoor de brand ontstaan is. Uit voorzorg heeft de brandweer tijdens het blussen het parkeerterrein ontruimd. Er is gemonitord op schadelijke stoffen, die zijn niet waargenomen. Mocht er sprak zijn van een incident waarbij de veiligheid of de volksgezondheid van de Twentse inwoners in gevaar komt, dan wordt de crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Twente gealarmeerd en worden er direct maatregelen getroffen, zoals activering van hulpverleningsdiensten en communicatie richting inwoners. De Duitse autoriteiten zagen op basis van dit incident geen noodzaak om ons te informeren.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.