Lees voor

Gemeenteraadsverkiezingen en ondermijning

17-10-2017

Tijdens de vergadering van het Districtelijk Veiligheidsoverleg is het onderwerp Gemeenteraadsverkiezingen en ondermijning besproken. Theo Schouten, portefeuillehouder Weerbare overheid en maatschappij, licht toe waarom politieke partijen gewezen moeten worden op risico’s die ze lopen.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.