Lees voor

Groen voorrangsvoertuig in Twente

16-10-2018

Je hoort een sirene, er doemt een opvallend groen voertuig met blauw zwaailicht in de binnenspiegel op. Wat doe je? Ga je aan de kant? Het antwoord is ja. Naast de bestaande voorrangsvoertuigen van brandweer, politie en ambulance heeft de veiligheidsregio nu ook een groen voorrangsvoertuig. De nieuwe groene voertuigen met blauw zwaailicht en sirene worden bij spoedsituaties gebruikt door functionarissen die bij een crisis of ramp werken namens hulpdiensten en gemeenten.

Landelijke lijn
De auto’s vallen op door de speciale groene kleur en wit met blauwe striping. Deze huisstijl past in de nieuwe landelijke lijn van veiligheidsregio’s voor voertuigen van functionarissen die een taak hebben in de crisisorganisatie. Binnen Veiligheidsregio Twente gaat het in eerste instantie om de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-BZ). De OvD-BZ zorgt ervoor dat de gemeentelijke processen bij een incident opgestart worden. Bijvoorbeeld de opvang van inwoners.

De Officier van Dienst Bevolkingszorg moet bij incidenten, net als andere hulpverleningsdiensten, zo snel mogelijk ter plaatse zijn. Daarom is gekozen voor een dienstauto met zwaailicht en sirene. Mogelijk dat in de toekomst ook andere crisisfunctionarissen een groen voertuig gaan gebruiken.

De Raad van directeuren Veiligheidsregio’s heeft in september de nieuwe Brancherichtlijn optische en geluidssignalen vastgesteld. Daarmee gelden voor deze crisisfunctionarissen vergelijkbare regels als voor brandweerchauffeurs. De chauffeurs van de groene voertuigen hebben de verplichte chauffeursopleiding gevolgd.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.