Lees voor

Groot bereik NL-Alert

18-07-2017

Het negende NL-Alert controlebericht is op 3 juli in heel Nederland uitgezonden. Middels een representatieve enquête onder 2000 mensen is het bereik van het controlebericht onderzocht. Daaruit blijkt dat het bereik van NL-Alert verder is gestegen.

  • 9% in februari 2013
  • 25% in november 2013
  • 30% in juni 2014
  • 31% in december 2014
  • 35% in juni 2015
  • 49% in december 2015
  • 55% in juni 2016
  • 58% in december 2016
  • 62% in juli 2017

Daarmee is het laatste controlebericht door ongeveer 9,2 miljoen Nederlanders van 12 jaar en ouder ontvangen.

Van de mensen die het controlebericht niet ontvingen, geven er veel aan op de hoogte te zijn gebracht door mensen in hun directe omgeving zoals vrienden of collega’s. Het totale bereik van het NL-Alert controlebericht komt daarmee op 10,8 miljoen.

NL-Alert nog niet ingesteld? Doe dat dan nu meteen, zodat je bij een calamiteit snel op de hoogte bent!

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.