Lees voor

Halfjaarsrapportage Brzo in Twente 2018

09-10-2018

In Twente zijn 10 actieve Brzo-bedrijven. Elk bedrijf wordt jaarlijks door Brandweer Twente geïnspecteerd op brandveiligheid en rampenbestrijding. De inspectie gebeurt op basis van landelijke kwaliteitscriteria. Bovendien werkt Veiligheidsregio Twente op dit gebied samen met de omliggende veiligheidsregio’s.

De stand van zaken na het eerste half jaar van 2018 wordt weergegeven in deze infographic. Bij de inspecties in 2018 zijn tot nu toe drie overtredingen geconstateerd waarbij handhavend is opgetreden door het bevoegd gezag.

Een volledig rapport over 2018 verschijnt in het eerste kwartaal van 2019.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.