Lees voor

Hoe spoort het?

29-08-2017

De kans op een incident bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor is zeer klein, maar als er iets gebeurt, kunnen de gevolgen groot zijn. Voordat de hulpdiensten er zijn, is men dan op zichzelf aangewezen. Vanaf 11 september start Veiligheidsregio Twente met de campagne Hoe spoort het.  Door inwoners van Twente te informeren over (het herkennen van) risico’s en door handelingsperspectieven te bieden,  proberen we de zelfredzaamheid te vergroten.

De spil van de campagne is een online game, waarbij de speler 3 scenario's voorgeschoteld krijgt en hierbij enkele vragen moet beantwoorden. Naast de game is er een informatiekaart waar overzichtelijk op staat weergegeven wat er kan gebeuren bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, hoe je dit kunt herkennen en wat je dan het beste kunt doen. Ook worden er enkele bijeenkomsten georganiseerd in Twente, waar nader wordt ingegaan over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.