Lees voor

Nauwere samenwerking Veiligheidshuis en Veiligheidsregio Twente

07-06-2018

Veiligheidshuis Twente (VHT) wordt met ingang van oktober 2018 ondergebracht bij Veiligheidsregio Twente (VRT). De VRT werkt samen met verschillende partners aan een veilig Twente. Het biedt een platform voor meerdere initiatieven op het gebied van veiligheid. Het VHT is een belangrijke veiligheidspartner die nauw samenwerkt met organisaties uit de strafrecht- en zorgketen.

In de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Twente is ingestemd met het plan om Veiligheidshuis Twente onder te brengen bij de VRT.

Veiligheidshuis Twente werkt aan het terugdringen van ernstige overlast en onveiligheid, huiselijk geweld en criminaliteit. De partners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. In de afgelopen 4 jaar is het aantal behandelde casussen met 100% gestegen tot ruim 500 in het afgelopen jaar.

Een van de oorzaken van de stijging is de toename van het aantal gevallen waarin personen met verward gedrag voor ernstige overlast en onveiligheid zorgen. De complexiteit van de casussen is daarbij toegenomen.

Bij acute situaties met betrekking tot huiselijk geweld waarin direct ingrijpen nodig is in verband met de veiligheid, werkt VHT met de aanpak ‘Code Rood’. Deze aanpak is ontwikkeld naar aanleiding van een ernstig incident met dodelijke slachtoffers in 2010. Dankzij de betere afstemming en intensieve samenwerking, werpt ‘Code Rood’ zijn vruchten af.

Succesvolle aanpak
Ook de methode ‘Drang en Dwang’ die gericht is op de aanpak van zeer actieve veelplegers is succesvol. Deze groep daders plegen vele strafrechtelijke feiten zoals diefstal. VHT kent een unieke werkwijze waarbij partners als gemeente, OM, reclassering en politie gezamenlijk de aanpak van de veelplegers bepalen, zowel op het gebied van zorg als op strafrechtelijk gebied.
 
Dankzij betere afstemming en snellere aanpak van Veiligheidshuis Twente en de partners is de criminaliteit door zeer actieve veelplegers en jeugd verminderd. Hierdoor zijn er minder slachtoffers en is er een verbeterd gevoel van veiligheid.

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.