Lees voor

Netwerkbijeenkomst evenemententoezicht

25-06-2019

Op 24 juni 2019 heeft de eerste netwerkbijeenkomst evenemententoezicht plaatsgevonden.

Veiligheidsregio Twente heeft samen met de gemeenten Enschede en Hengelo een programma neergezet waarbij onder andere toezichthouders van de Twentse gemeenten en Brandweer Twente meegenomen werden in het van regelgericht naar risicogericht toezicht houden op evenementen. De animo was groot en met ruim 80 deelnemers zat de zaal goed vol. Ondanks de warmte was de betrokkenheid groot en gingen de deelnemers actief met elkaar in gesprek.

Naast dat er uitleg is gegeven over de basistaken van toezichthouders en er praktische handvatten zijn gegeven, kwamen ook inhoudelijke onderwerpen als het besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen aan de orde.

De dag eindigde met een rondleiding verzorgd door de collega’s van Brandweer Twente op het oefencentrum Troned. De deelnemers hebben zeer enthousiast gereageerd en de volgende bijeenkomst in februari 2020 staat al in de agenda’s.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.