Lees voor

Oefening #ALERT2016

02-11-2016

Van 7 tot en met 10 november 2016 wordt een grote oefening op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding in de Veiligheidsregio Twente gehouden door veiligheidspartners, defensie en diverse organisaties.

Doel hiervan is het beoefenen van multidisciplinaire samenwerking tijdens rampen en crises en het testen van de eigen calamiteitenplannen van de partners en deelnemende organisaties. Hiervoor zijn diverse oefenscenario’s uitgewerkt.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.