Lees voor

Oefening met meerdere veiligheidsregio’s

20-03-2018

Donderdag 15 maart heeft er op initiatief van Rijkswaterstaat een bijzondere crisisoefening plaatsgevonden bij Veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland en Twente. Het is één van de weinige keren dat er een crisisoefening georganiseerd is waarbij meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn. Rijkswaterstaat oefende zelf ook mee.

Meerdere veiligheidsregio’s
Elke veiligheidsregio oefent regelmatig de crisisstructuur. Hulpdiensten zijn altijd voorbereid op incidenten. Toch is het belangrijk om af en toe te oefenen met de crisisstructuur. De ernst van een incident wordt bepaald door het brongebied (waar is het gebeurd) en het effectgebied (waar heeft men last van het incident, bijvoorbeeld door rookontwikkeling). Op basis daarvan wordt een GRIP situatie afgekondigd (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure).

Scenario
Voor deze interregionale oefening is een scenario geschreven waarbij een vrachtwagenchauffeur op de N18 de macht over het stuur verliest en onder het viaduct N315 tot stilstand komt. Na de aanrijding breekt er brand uit in de trekker van de vrachtwagencombinatie. Een minibusje met jeugdvoetballers klapt achterop de vrachtwagen. Er is sprake van meerdere slachtoffers. Als gevolg van de rookontwikkeling vindt er op de andere rijbaan een ongeluk plaats met een tankwagen en een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen.

De ongelukken waren vlak bij elkaar in de gemeenten Haaksbergen en Berkelland, waardoor Veiligheidsregio Twente èn Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland betrokken waren bij het incident. In zo’n geval wordt in beide veiligheidsregio’s de crisisorganisatie gealarmeerd. De crisisteams kwamen samen in de gemeentehuizen van Haaksbergen en Berkelland. Ook de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat was bij de oefening betrokken.

Effectieve afhandeling
Het belangrijkste doel van de oefening was om te kijken of de crisisorganisaties van VNOG en VRT voldoende op elkaar aansluiten bij een grootschalig regionaal incident om te komen tot een effectieve afhandeling van een incident op zowel het gebied van bron- als effectbestrijding. Rijkswaterstaat was ook betrokken bij de oefening. Ook zij kennen een crisisopschalingsstructuur.

Tijdens de oefening was er geen sprake van een veldoefening met operationele eenheden.

Alle betrokkenen kijken met tevredenheid terug op de oefening. Ondanks kleine verschillen in de crisisstructuren, was er sprake van goede afstemming en rolverdeling. Er was binnen de oefening veel aandacht voor de juiste communicatie naar buiten.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.