Lees voor

Onderzoek naar samenwerking buurlanden kernongeval

01-02-2018

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht hoe Nederland met België en met Duitsland samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Ook is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. Op 31 januari is het rapport verschenen. In dit rapport staat een aantal aanbevelingen.
 
Veiligheidsregio Twente stemt met de aanbeveling in dat samenwerking met (België en) Duitsland op het terrein van kernongevallenbestrijding nog beter op elkaar moet worden afgestemd.  We kennen onze partners in Duitsland, hebben een goed contact met hen en hebben goede afspraken met elkaar gemaakt. Maar er zijn ook verbeterpunten, waar we samen aan werken. Omdat een kernongeval in vrijwel alle gevallen een nationale aanpak vereist, is een aanpak op landelijk niveau ook belangrijk. Het rapport van de onderzoeksraad kan ons regionaal en landelijk helpen de samenwerking te verbeteren. Meer informatie over het onderzoek vind je hier.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.