Lees voor

Onrustige jaarwisseling in Twente

01-01-2019

De hulpdiensten hebben in regio Twente een onrustige jaarwisseling achter de rug. Aan de Gerststraat in Enschede is direct na de jaarwisseling een man dood aangetroffen, vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerkexplosie. In een woning aan de Lepelaarstraat in Losser is net na 03:00 uur het levenloze lichaam van een man gevonden, vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. In beide zaken doet de politie een onderzoek. De brandweer heeft te maken gehad met verschillende branden, waaronder een grote brand in een bedrijfsgebouw op het Bedrijvenpark Twente in Almelo. Geneeskundig gezien zijn er in totaal 29 vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Dit lijkt minder dan vorig jaar, maar een vergelijking is lastig omdat de huisartsenposten in Enschede, Oldenzaal en Hengelo deze jaarwisseling geen vuurwerkslachtoffers geregistreerd hebben door een fusie.

 Vooral in de uren voorafgaand aan de jaarwisseling en in de vroege ochtend hadden de hulpdiensten de handen vol aan verschillende soorten incidenten zoals schuurbranden, containerbranden, mishandelingen, steekincidenten, vuurwerkletsels, vuurwerkoverlast, inbraken, burenruzies, relationele conflicten, meerdere inbraakalarmeringen. Op een spuugincident na is er geen sprake geweest geweld tegen de hulpverleners van de hulpdiensten.

Het voorlopige beeld is dat het totaal aantal incidenten voor alle hulpdiensten vergelijkbaar was met de voorgaande jaarwisselingen. Er is nog geen zicht op de omvang van de schade ten gevolge van de jaarwisseling.

 

Brandweer

De jaarwisseling verliep voor Brandweer Twente iets drukker dan voorgaand jaar, met een aantal bijzonderheden. De brandweer is in totaal 107 keer gealarmeerd. In bijna alle gevallen ging het om kleine incidenten, zoals container- en afvalbrandjes. Maar er was ook sprake van wat grotere incidenten, zoals een zeer grote brand in Almelo en een aantal schuurbranden. Er is in Twente geen sprake geweest van (verbaal) geweld tegen brandweermedewerkers. Het aantal incidenten is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen de brandweer 92 keer uit moest rukken. Hierbij ging het voornamelijk om afval- en containerbrandjes.

Oudejaarsdag

Brandweer Twente is op oudejaarsdag vanuit verschillende kazernes in totaal 66 keer gealarmeerd voor een incident. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorige jaarwisseling, toen de brandweer 58 keer werd gealarmeerd op oudejaarsdag.

Nieuwjaarsnacht

Na middernacht tot 08.00 uur in de ochtend moest de brandweer 41 keer in actie komen. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan vorig jaar toen de brandweer 42 keer moest uitrukken. Vooral in de vroege ochtend van het nieuwe jaar was het drukker.  

Bijzonderheden

Rond 21.45 uur op oudejaarsdag is de brandweer gealarmeerd voor een brand in een bedrijfsgebouw op Bedrijvenpark Twente in Almelo. Deze brand is opgeschaald naar zeer grote brand. Vier blusvoertuigen en een hoogwerker hebben deze brand bestreden. Na een uur is het sein brand meester gegeven. De brand is beperkt gebleven tot één ruimte.

Bijzonder waren het aantal schuurbranden, waarbij twee blusvoertuigen zijn ingezet. Oudjaarsavond heeft brand gewoed in een schuur van 20x10 in Lattrop-Breckelenkamp, waarbij de brandweer helft heeft kunnen besparen. In Nijverdal, Almelo en twee keer in Enschede hebben schuren nabij woningen vlam gevat. Bij alle incidenten zijn geen gewonden gevallen. Ook is de oorzaak van deze incidenten niet bekend.

 

Politie

In verschillende gemeenten in Twente heeft de politie tijdens de jaarwisseling 12 mensen aangehouden voor uiteenlopende strafbare feiten zoals mishandelingen, verstoren van openbare orde, openbare dronkenschap, poging inbraak of rijden onder invloed.  

Tot 23.00 uur had de politie vooral te maken met veel overlastmeldingen van vuurwerk. Vanaf 23.00 uur hadden de agenten de handen vol aan verschillende geweldsincidenten zoals conflicten in relationele sfeer, mishandelingen, steekincidenten. Een 54-jarige man uit Enschede is naar aanleiding van een vuurwerkexplosie overleden. In Losser is bij een man om het leven gekomen, vermoedelijk door een misdrijf. De politie heeft in deze zaak een vrouw aangehouden.

Ook waren er een aantal inbraakmeldingen (vooral omgeving Enschede), twee inbrekers zijn in Enschede aangehouden. In de horeca heeft de politie enkele aanhoudingen gepleegd, maar over het algemeen heerste een gemoedelijke sfeer. Er geen meldingen binnengekomen van geweld tegen hulpverleners. Bij een aanhouding is een politieman door de verdachte in zijn gezicht gespuugd, hiervan wordt aangifte gedaan.

 

Geneeskundig

De ziekenhuizen, huisartsenposten en meldkamer ambulancezorg in Twente hebben oudjaarsnacht alle vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Dit deden zij van 31 december 2018 18.00 uur tot 1 januari 2019 07.00 uur. Hierbij werden alle slachtoffers geregistreerd die binnen kwamen met vuurwerk gerelateerde klachten. Er zijn in de aangegeven periode totaal 29 vuurwerkslachtoffers geregistreerd, waarvan een dode in Enschede.

Omdat de huisartsenposten in Enschede, Oldenzaal en Hengelo deze jaarwisseling geen vuurwerkslachtoffers hebben geregistreerd in verband met een fusie, lijkt totaal aantal vuurwerkslachtoffers in vergelijking met vorig jaarminder.  

Meldkamer ambulancezorg

Meldkamer ambulancezorg meldt dat twee vuurwerkslachtoffers zijn vervoerd per ambulance. Zij geven aan een drukke dienst te hebben gehad, met name rond 0.00 uur.  Op straat hebben zij niet te maken gehad met agressie tegen hulpverleners.

 Ziekenhuizen

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft acht vuurwerkslachtoffers geregistreerd. Een slachtoffer is met oogletsel naar het oogziekenhuis in Rotterdam overgebracht. Zij spreken van een drukke dienst, zonder dat er sprake was van agressie of overdreven alcoholgebruik.

Het MST in Enschede meldt tien vuurwerkslachtoffers. Zij geven aan een vergelijkbare nacht te hebben gehad met andere jaren, zonder grote incidenten.

 

Huisartsenposten

De huisartsenpost in Almelo, heeft elf vuurwerkslachtoffers gezien, waarvan vijf minderjarigen. In tegenstelling tot vorig jaar was er op de huisartsenpost in Almelo dit jaar geen sprake van agressie tegen hulpverleners. De huisartsenposten in Enschede, Oldenzaal en Hengelo hebben deze jaarwisseling geen vuurwerkslachtoffers geregistreerd in verband met een fusie.

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.