Lees voor

Pre distributie jodiumtabletten

02-10-2017

Het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) begint op 9 oktober 2017 met het verspreiden van jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen. Het verspreiden van jodiumtabletten is een voorzorgsmaatregel om kwetsbare groepen te beschermen tegen een mogelijk kernongeval.

 

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.