Lees voor

Rapport Rekenkamer: Veiligheidsregio Twente is professionele organisatie

09-05-2019

Vandaag heeft de rekenkamercommissie haar rapport aan de VRT aangeboden. Eén van de conclusies van het onderzoek van de rekenkamer is dat Veiligheidsregio Twente op een professionele wijze en met inzet van specialistische kennis en deskundigheid uitvoering geeft aan de veiligheidstaken. Daarnaast constateert de rekenkamercommissie dat de VRT veel energie steekt in het verstrekken van informatie aan de Twentse gemeenten.

Het rapport geeft ons ook aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen is om in onze financiële verantwoording nog meer duidelijkheid te geven over de verdeling naar wettelijke en niet-wettelijke taken. Wij vinden deze aanbeveling relevant en zullen dit gebruiken om onze werkwijze aan te scherpen. Wij hechten waarde aan transparantie in onze werkwijze en verantwoording.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.