Lees voor

Resultaten onderzoek na brand bij ANF Lingen: geen gevolgen op de omgeving

21-12-2018

De brand bij de fabriek Advanced Nuclear Fuels in Lingen op 6 december j.l. heeft geen gevolgen opgeleverd voor de omgeving. Dit laten de resultaten van de grond-, water-, en luchtmonsters zien die vandaag door het Duitse Ministerie van milieu, energie, woningbouw & klimaat van Nedersachsen zijn gepresenteerd.

De door het Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) uitgevoerde metingen laten geen bijzondere resultaten zien. Er zijn geen aanwijzingen dat radioactieve stoffen in de omgeving zijn vrijgekomen. Het NLWKN heeft in opdracht van het ministerie na de brand een controle uitgevoerd op de emissiewaarden en heeft als mogelijke bewijslast metingen uitgevoerd in het bedrijf zelf en in de omgeving.

Oorzaak van de brand
Voor wat betreft de brandoorzaak gaan het ministerie er voorlopig van uit dat de brand is ontstaan door een defect of een foutieve instelling van de verdamper. Daardoor liep de temperatuur op waardoor een kunststof tafelplaat oververhit raakte. De tafel vatte vlam. De gassen die daarbij vrij kwamen concentreerden zich in de afvoerleiding van de verdamper waardoor een mix van brandbaar gas ontstond. Daardoor ontstond een explosie met brand tot gevolg. Het onderzoek naar de toedracht is nog niet definitief afgesloten.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.