Lees voor

Risk Factory Twente verwelkomt 25.000ste leerling en kondigt nieuw lesprogramma aan

07-04-2022

Benthe Timmerman van basisschool de Stapvoorde uit Almelo is de 25.000ste leerling die op donderdag 7 april de Risk Factory Twente bezoekt. Benthe zal samen met haar klasgenootjes in het zonnetje worden gezet. Naast het primaire onderwijs biedt de Risk Factory Twente vanaf deze zomer ook een lesprogramma aan voor scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Het is hiermee de eerste Risk Factory in Nederland.

Mijlpaal

Jaarlijks ontvangt de Risk Factory ongeveer 6.000 leerlingen uit het Primaire Onderwijs. Bijna elke basisschool in Twente is bij het concept Risk Factory aangesloten. Het maakt hiermee structureel onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Maar liefst 75% van de leerlingen zegt na een bezoek maatregelen te nemen om de eigen veiligheid te verbeteren. Deze kinderen zijn zich bewuster van veiligheidsrisico’s en hebben drie keer zoveel kennis als hun leeftijdsgenoten die geen deel hebben genomen. Hierdoor maken we Twente veiliger. ‘In de afgelopen twee jaar konden we door corona natuurlijk niet het aantal leerlingen ontvangen zoals we hadden gedacht’, vertelt coördinator Stefan Mues. ‘Maar gelukkig draait het programma nu weer volledig en nadat we in 2018 de 10.000ste leerling, Jan Schaad uit Borne, hebben ontvangen verwelkomen we nu de 25.000ste leerling. Een mooie mijlpaal en het is goed om daar bij stil te staan’.

Benthe Timmerman is de 25.000ste leerling

‘De Risk Factory gaat over veiligheid en is een serieus onderwerp’, vervolgt Stefan Mues. ‘Maar vandaag vieren we toch wel een klein feestje. Leerling Benthe Timmerman van de Stapvoorde uit Almelo bezoekt samen met haar klasgenootjes op donderdag 7 april de Risk Factory op de Twente Safety Campus. Naast dat zij het programma volgt zal ze ook samen met Burgemeester Gerritsen van Almelo een speciale plaquette onthullen die een plekje krijgt in de Risk Factory. Ook krijgt de school een exemplaar mee en is er een cadeau voor de klas’.

Risk Factory voor Voortgezet Onderwijs

De Risk Factory Twente kondigt tevens aan dat het lesprogramma vervolg gaat krijgen op het Voortgezet Onderwijs. ‘Een Risk Factory voor scholieren uit de tweede klas’, licht Stefan Mues toe. ‘Door kinderen nu in twee levensfases te ontvangen creëren we een leerlijn. Hierdoor krijgen ze nog meer inzicht in onveiligheden en de daarbij horende handelingsperspectieven. We zijn hiermee de eerste Risk Factory in Nederland. De scenario’s sluiten aan op het programma van het primaire onderwijs, maar zijn wel anders. We gaan bijvoorbeeld meer in op criminele uitbuiting, groepsdruk, brandveiligheid, geldezels en sextorsion. De scenario’s worden momenteel uitgewerkt en dit doen we samen met betrokken partners als het RIEC Oost-Nederland, Brandweer Twente, politie, Halt, Platform IVZ en taskforce Onze Hulpverleners Veilig en Univé Oost.

Voor de zomer eerste scholier

Inmiddels is begonnen met de inrichting van de locatie waar we de scholieren gaan ontvangen. Deze locatie komt evenals de huidige Risk Factory in de oude vliegtuighangar op de Twente Safety Campus. We verwachten in juni de eerste scholier te ontvangen. We gaan voor een periode van twee jaar dit programma aanbieden. Een klankbordgroep, bestaande uit leraren, intern begeleiders en uiteraard leerlingen, zal in die periode toetsen of het lesprogramma aansluit bij de leefwereld van deze doelgroep. In 2024 wordt bepaald of het lesprogramma structureel vorm krijgt binnen het onderwijsprogramma op het VO.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.