Lees voor

Ruim 100 wietpanden dicht

26-04-2018

Tubantia, 26 april 2018 door: Pim Lindeman

In Twente zijn vorig jaar 105 panden ontruimd en afgesloten na de vondst van een hennepplantage. Dat blijkt uit het regionale ondermijningsbeeld, dat de Veiligheidsregio Twente aan deze krant presenteerde. Daarin zijn alle signalen van ondermijnende criminaliteit in de regio verzameld, om er vervolgens een Twentse aanpak op te kunnen maken. In totaal werden er 213 plantages aangetroffen. 

Het overgrote deel van de gesloten panden, 91 stuks, zijn huizen van woningcorporaties. Die hebben al enige tijd het beleid dat de huur wordt opgezegd als een huurder een wietplantage heeft. Die huurder komt vervolgens op een zwarte lijst, waardoor het onmogelijk is om elders in de regio bij een woningcorporatie te huren. Veertien keer deden burgemeesters woningen of bedrijfshallen op slot. Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo en regionaal portefeuillehouder Ondermijning: „Dat doen we niet om te straffen voor het criminele feit - dat is aan het Openbaar Ministerie om te onderzoeken en de rechter om over te oordelen. We doen het wel om het ondermijnende effect uit de samenleving te halen. Bijvoorbeeld die buurman die zonder te werken in een dure auto rijdt en drie keer per jaar op vakantie kan: die wil je uit een straat weghalen.”  

77 keer werd er door burgemeesters een waarschuwingsbrief gestuurd naar eigenaren van drugspanden. Gerritsen: „Dat doen we als iemand het voor het eerst doet en met goede argumenten aangeeft waarom er een plantage stond. Bijvoorbeeld: iemand heeft zich laten gebruiken om het te doen.” In 15 procent van de gevallen is vorig jaar door gemeentebesturen niets gedaan met een wietplantage. Dat is volgens Gerritsen echt te veel. „De afspraak is dat we als burgemeesters altijd optreden, al is het maar een waarschuwing. We willen een sluitend systeem hebben, en dan moet je alles goed vastleggen en de gegevens centraal delen.”

Vier pijlers onder bestrijding van ondermijning

Bewustwording vergroten en wietteelt, criminele motorclubs en zorgfraude aanpakken: op die manier moet in Twente ondermijnende criminaliteit worden aangepakt. In het regionale ondermijningsbeeld van de Veiligheidsregio Twente wordt duidelijk gemaakt hoe dat moet gebeuren.  

Criminaliteit waarmee op illegale wijze zoveel geld wordt verdiend dat het de maatschappij verziekt, en waarbij vaak bestuurders, ondernemers of kwetsbare burgers onder druk worden gezet om dat mogelijk te maken: zo zien Veiligheidsregio Twente (VRT) en Arjen Gerritsen, regionaal portefeuillehouder Ondermijning, het probleem van ondermijning in de regio. Gerritsen: „Crimineel geld wordt witgewassen door mensen die zonder te werken in grote auto’s rijden. Ze geven daarmee richting de omgeving het signaal af dat criminaliteit loont. En daar moet je je als samenleving tegen verzetten.”

De afgelopen maanden werkte de VRT aan een Twents ondermijningsbeeld, dat wordt gebruikt als basis om met verschillende instanties aan het werk te gaan om ondermijning aan te pakken. Uit het regiobeeld komen drie probleemgebieden naar voren die in Twente voor de meeste overlast zorgen: georganiseerde hennepteelt, criminele motorclubs en fraude met zorggeld. „Dat zijn de vormen van criminaliteit waar we samen met gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Belastingdienst en woningcorporaties een vuist tegen maken”, zegt Nicole Lieve, programmaleider ondermijning voor de VRT.

Daarnaast is er een vierde pijler opgesteld, om een groei van het probleem te voorkomen: grotere bewustwording bij kwetsbare personen als bestuurders, ondernemers en politici. Voor elk van de vier pijlers wordt in het regionale ondermijningsbeeld een werkwijze gepresenteerd.  

  1. Georganiseerde hennepteelt
    Gemeenten gaan centraal registreren wie er in verband wordt gebracht met hennepteelt, en onderzoeken de mogelijkheid om kwekers bij herhaaldelijke wietteelt een last onder dwangsom op te kunnen leggen. Onderzocht wordt ook of het mogelijk is om een centraal team op te richten dat gemeenten kan helpen bij het sluiten van wietpanden en het opleggen van andere bestuursrechtelijke maatregelen. Daarnaast gaan stroomnetbeheerders als Enexis en Cogas permanente metingen uitvoeren naar opvallende ‘piekbelasting’: ongebruikelijk hoge stroomafname die mogelijk wijst op een aanwezige wietplantage

  2. Criminele motorclubs De Veiligheidsregio Twente heeft naar eigen zeggen in beeld wie de leden van criminele motorclubs en hun supportclubs zijn. Daarom wordt nu de aandacht verlegd naar de leden die zich bezighouden met criminele activiteiten. Zij komen in een zogenaamde ‘Top O.’, waarin de belangrijkste ondermijners worden geregistreerd. De criminele leden houden zich volgens de VRT vooral bezig met drugshandel en zorgfraude, en met name de politie en het Openbaar Ministerie gaan deze figuren nauwlettender in de gaten houden. Burgemeesters gebruiken hun middelen om de motorclubs uit hun steden te houden.

  3. Zorgfraude De Twentse gemeenten hanteren nieuw beleid, waardoor er minder (fraudegevoelige) persoonsgebonden budgetten (pgb’s) worden verstrekt. Dat doen de gemeenten samen met de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente. Zorgvragers ontvangen zorg in natura, waarbij de gemeente zelf inzicht houdt op de geldstroom en de kwaliteit van de geleverde zorg. Daarnaast worden er zogenaamde stopgesprekken gevoerd met verdachte zorgondernemers, die vervolgens hun boekhouding inzichtelijk moeten maken. Kunnen zij de kwaliteit van de geleverde zorg niet aantonen, ontvangen ze geen zorggeld meer.

  4. Vergroten weerbaarheid
    Gemeenten richten meldpunten in waar ambtenaren signalen van crimineel gedrag kunnen doorgeven. Het gaat dan niet alleen om ambtenaren die zich met veiligheid bezighouden, maar ook met bijvoorbeeld zorg of bouwzaken. Gemeenten delen die informatie met elkaar en doen er onderzoek naar. Ondernemers worden daarnaast tijdens bijeenkomsten onder de noemer Ondernemers Alert voorgelicht over hun kwetsbaarheid en manieren waarop criminelen misbruik van hen proberen te maken. Nicole Lieve (VRT): „Daardoor moet het voor ondernemers gemakkelijker worden om kwetsbaarheden bespreekbaar te maken.”

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.