Lees voor

Ruud Elferink: ‘Iets betekenen als het er echt om gaat’

28-01-2022

Ruud Elferink is sinds 2016 Officier van Dienst Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Twente. Deze nevenfunctie vervult hij naast zijn ‘normale’ baan als Beleidsadviseur Veiligheid bij de gemeente Enschede.

Wat vind je leuk aan de functie?

‘Het leuke aan de functie is dat je echt wat kunt betekenen op het moment dat het er om gaat. Omdat je wordt ingezet tijdens een incident kun je echt van meerwaarde zijn voor de bevolking en vaak ook voor de overige hulpdiensten. Het onvoorspelbare en de (tijds)druk tijdens een inzet brengt wat spanning met zich mee, maar dat maakt het juist ook leuk en interessant. In goede afstemming met zowel de getroffen gemeente, als ook met de overige hulpdiensten en organisaties kun je echt het verschil maken voor getroffenen/omstanders van een incident. Dat is heel dankbaar werk.


Ruud Elferink, helemaal rechts met de dienstauto. Samen met andere hulpverleningsdiensten komt hij bij een incident in actie.

Kun je iets vertellen over je inzet tijdens een incident in Twente van de afgelopen jaren en jouw rol tijdens deze incidenten?

‘Bij een grote brand bij een autosloperij kwam een behoorlijke rookwolk vrij. Hierdoor moesten omliggende wegen worden afgesloten en moesten verkeersregelaars worden ingezet. Ook moest er een omleiding worden ingesteld omdat dit langer zou gaan duren. Het interessante was dat het hier zowel gemeentelijke, provinciale als een Rijksweg betrof. Daardoor had ik met diverse partners te maken. Ook kwam de ODT (Omgevingsdienst Twente) in beeld om op de locatie te beoordelen wat de milieueffecten waren van onder andere het (vervuilde)bluswater op locatie en wilden we inzicht in de vergunningen en bouwkundige staat van het naastgelegen bedrijfspand. Tot slot heb ik contact gelegd met een aantal campings die in de rookwolk kwamen te liggen om enerzijds hun ervaring van de rook op te halen en anderzijds een handelingsperspectief voor henzelf en hun campinggasten mee te geven. Dit was een incident waarbij er in korte tijd veel zaken moesten gebeuren en moesten worden afgestemd met verschillende partijen. Door goede medewerking van de ingezette partners is dit allemaal vlot en goed verlopen.’

Is de piketfunctie goed te combineren met je ‘normale’ baan?

‘De piketfunctie is 24/7, gedurende één week lang. Dat vraagt uiteraard wat, zowel op je werk als privé. Toch is dit goed te combineren met mijn vaste baan. Ik heb hierover afspraken gemaakt met mijn werkgever. Het komt af en toe voor dat je tijdens werktijd gealarmeerd wordt. Vaak kun je dingen op afstand aansturen of adviseren, soms moet je wel ter plaatse komen. Ik kan daar in mijn agenda vooraf al wat rekening mee houden met bepaalde afspraken. Het heeft in de praktijk nog nooit tot problemen geleid.’

Levert je werk in deze rol je ook iets op voor je ‘normale’ baan?

‘Door deze functie, die onderdeel is van de regionale crisisorganisatie, bouw je in korte tijd een vrij groot netwerk op. Zowel binnen Bevolkingszorg, als ook binnen de overige kolommen. Hierdoor leer je veel mensen kennen en krijg je een inkijkje in andere organisaties en hun werkprocessen. De vergaderdiscipline en besluitvaardigheid die je in deze rol moet hebben kun je in je dagelijkse werk ook gebruiken. Ook het opgebouwde netwerk komt mij in mijn reguliere baan soms goed van pas. Daarnaast leer je snel schakelen op diverse niveaus wat mij in mijn dagelijkse werk ook goed kan helpen.’

Ik zoek een collega!

'Lijkt het jou wel wat, een rol als Officier van Dienst Bevolkingszorg? We zoeken een nieuwe collega! Bekijk hier de vacature.'

Bevolkingszorg

Maak kennis met Bevolkingszorg binnen Veiligheidsregio Twente. In onderstaande video leggen we uit hoe het werkt binnen de 'kolom' Bevolkingszorg. 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.