Lees voor

Serious game effectief in beïnvloeden zelfredzaamheid mensen

17-08-2016

Spoorveiligheid rondom het spoor is een actueel onderwerp. De kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor is klein, maar als er iets mis gaat kunnen de gevolgen groot zijn. Bovendien kunnen hulpdiensten nooit direct ter plaatse zijn waardoor omwonenden in eerste instantie op zichzelf zijn aangewezen. De Veiligheidsregio Twente (VRT) vindt het daarom belangrijk mensen op een dergelijke situatie voor te bereiden en hen te adviseren over de manier waarop ze dan het beste kunnen handelen. Dit vraagt om een bepaalde mate van zelfredzaamheid.
 
Adequaat handelen
In opdracht van de VRT heeft Natalie Jong-Kamphuis onderzocht of een serious game over spoorveiligheid effectief kan zijn in het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen. In samenwerking met T-Xchange heeft Natalie een prototype van zo’n serious game ontwikkeld. De resultaten van het onderzoek naar de serious game zijn veelbelovend. Zo komt naar voren dat mensen, na het spelen van de game, zich meer in staat achtten adequaat te handelen indien er zich in de toekomst een ongeval met gevaarlijke stoffen voordoet. Daarnaast voelden mensen zich meer zelf verantwoordelijk voor hun eigen, persoonlijke veiligheid en waren ze meer geneigd zich op een eventueel ongeval met gevaarlijke stoffen rondom het spoor voor te bereiden.
 
Vervolg
Dit onderzoek krijgt binnen de VRT een vervolg. Zelfredzaamheid van burgers wordt immers steeds belangrijker. Een serious game kan hier zeer goed aan bijdragen.  De VRT overweegt momenteel op welke manier de game het beste ingezet kan worden en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.
 
Met dit onderzoek heeft Natalie cum laude haar master Psychologie (Universiteit Twente) afgerond. Het onderzoek is uitgevoerd onder supervisie van Margôt Kuttschreuter en Sven Zebel (vakgroep Conflict, Risico & Veiligheid, Universiteit Twente).
 
Kijk voor het totale onderzoek hier: http://purl.utwente.nl/essays/70241

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.