Lees voor

Snelste hulp zonder grenzen

14-12-2016

Op dinsdag 13 december hebben Veiligheidsregio Twente en Samtgemeinde Uelsen een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor hun brandweren ondertekend. We werken al jaren intensief samen, maar door veranderende wetgeving (de regionalisering van de brandweer), is het noodzakelijk de afspraken te vernieuwen.

Actualiseren convenanten

Veiligheidsregio Twente heeft na de regionalisering van de brandweer de bestaande convenanten van de gemeenten langs de grensstreek overgenomen. Deze plannen worden geactualiseerd. De afgelopen jaren zijn convenanten getekend tussen Brandweer Twente en de Feuerwehren Nordhorn en Bad Bentheim. Ook is er recent een contract getekend met Feuerwehr Gronau. Nu wordt de samenwerkingsovereenkomst met Uelsen vernieuwd.

Snelste hulp

Uitgangspunt van de convenanten is dat voor de basisbrandweerinzetten het korps wat als eerste bij het incident ter plaatse kan zijn, gealarmeerd wordt. De burger heeft immers recht op de snelste hulp. Met dit convenant wordt dit principe ook over de landsgrens toegepast. In de grensstreek ten noorden van Tubbergen worden deze afspraken nu officieel beklonken. Daarnaast wordt bij incidenten waar nodig ook gebruik gemaakt van elkaars ondersteunende en specialistische voertuigen. Ook worden in het convenant afspraken gemaakt over aansprakelijkheid en verzekeringskwesties.

Oefenen

Naast wederzijdse alarmering bij incidenten aan de grens en wederzijdse assistentie bij grote incidenten op verzoek, oefenen Brandweer Twente en Feuerwehr Uelsen ook periodiek samen.

 

Foto: Clemens Brughuis fotografie

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.