Lees voor

Stand van zaken doorontwikkeling crisisorganisatie

15-07-2016

Veiligheidsregio Twente werkt samen met vele partners aan een veilig Twente. De hulpverleningsorganisaties zijn altijd voorbereid op incidenten. Samen met deze partners kijken we hoe de crisisorganisatie flexibeler en nog slagvaardiger georganiseerd kan worden.

In deze nieuwsbrief lees je de huidige stand van zaken in de doorontwikkeling van de crisisorganisatie.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.