Lees voor

Toelichting gemeenteraads- leden over evenement- veiligheid en ondermijning

02-10-2018

Veiligheidsregio Twente mocht één van de vijf thema’s verzorgen tijdens de radenbijeenkomst van Regio Twente op 27 september 2018. Bij het thema veiligheid kwamen twee onderwerpen aan bod; evenementenveiligheid en ondermijning. De nieuwe raadsleden werden meegenomen in het regionale samenwerkingsproces. Dit gebeurde via interactieve presentaties waarbij zij uitgedaagd werden om mee te denken en te praten over de onderwerpen.

De multidisciplinaire samenwerking tussen de Twentse evenementenadviseurs stond centraal bij de presentatie over evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Twente heeft een coördinerende rol wanneer er integraal, door Brandweer Twente, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en politie, advies wordt uitgebracht over de veiligheid en gezondheid tijdens een evenement. Door de samenwerking tussen de verschillende disciplines voorafgaand aan een evenementenvergunning, wordt vooraf stilgestaan bij mogelijke risico’s.

In de gezamenlijke aanpak tegen ondermijning heeft Veiligheidsregio Twente een nauwe samenwerking met haar partners. Het tweede deel van de presentatie aan de raadsleden werd gehouden door twee van die partners; het RIEC Oost-Nederland (Regionale Informatie en Expertise Centrum) en de politie. De gemeenteraadsleden werden bewust gemaakt van het feit dat ondermijning in elke gemeente voorkomt, aan de hand van voorbeelden die overal aanwezig zijn. Daarnaast werd toegelicht hoe er o.a. op regionaal niveau wordt samengewerkt om georganiseerde criminaliteit die onze samenleving ondermijnt tegen te gaan.

Een andere invalshoek over evenementenveiligheid en ondermijning werd geschetst door burgemeester Schouten. Vanuit zijn rol deelde hij zijn ervaringen en vertelde hij over het belang van de regionale samenwerking. De interactieve avond bood een kijkje in de keuken hoe wij samenwerken aan een veilig Twente!

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.