Lees voor

Twente gaat opvang voor 2000 vluchtelingen uit Oekraïne bieden

09-03-2022

De 14 Twentse gemeenten kunnen gezamenlijk voldoen aan de door het Rijk ontvangen opdracht van 1000 opvangplekken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op de meest korte termijn. Ook de opdracht daarna nog 1000 extra plaatsen beschikbaar te stellen wordt haalbaar geacht. Dit blijkt uit een overleg tussen de 14 Twentse burgemeesters op woensdag 9 maart.

Gastvrij Twente

Roelof Bleker, voorzitter Veiligheidsregio Twente: ‘’In Twente zijn we gastvrij en voelen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid om met elkaar zo goed als mogelijk te voldoen aan de opdracht vanuit het Rijk en de behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne. Net als vele Twentenaren zijn we diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Naast medeleven en sympathie, merk ik dat er in Twente een grote bereidheid is om hulp te bieden op allerlei manieren. De hulp van Twentenaren op allerlei vlakken, van goederen tot en met mogelijke opvangplekken, is hartverwarmend.’’

Opvanglocaties

Onder de regie van de Veiligheidsregio Twente is geïnventariseerd waar er in de regio op korte termijn opvang mogelijk is. Er is geconstateerd dat de opdracht van 1000 opvangplekken op de meest korte termijn en daarna nog eens 1000 extra opvangplekken in Twente haalbaar is. Het gaat hierbij zowel om grotere opvanglocaties als ook kleinere, vaak particuliere locaties. 

Grote, complexe opgave

‘’Het vinden van voldoende geschikte opvanglocaties is slechts een eerste stap. De invulling en exploitatie van deze locaties is een hele grote en complexe opgave. Naast het op korte termijn kunnen inrichten van veilige opvanglocaties, gaat het dan om de invulling van de locaties en allerlei praktische zaken zoals medische hulp, materiaal en begeleiding. De komende tijd gaan we hier zowel  lokaal als regionaal hard mee aan de slag’’, aldus Bleker.

Particuliere hulp

Er zijn veel initiatieven voor particuliere opvang en opvang bij mensen thuis. Het gaat hierbij om landelijke, regionale en lokale initiatieven. Particulieren in Twente die hun huis beschikbaar willen stellen voor opvang, kunnen zich melden bij Noaberschap Ukraine-Twente op www.nutwente.nl. Particulieren of pandeigenaren die grotere ruimtes beschikbaar hebben, kunnen zich melden bij de lokale gemeente. Bleker: ‘’Alle hulp die we met elkaar in Twente de komende tijd kunnen bieden is ontzettend welkom. Dat kunnen we alleen samen.’’

Informatievoorziening

De Twentse burgemeesters constateerden tevens met elkaar dat er veel vragen leven onder de inwoners over de situatie in Oekraïne en de opvang. Is er een vergoeding beschikbaar voor particuliere opvang? Kan iemand onderwijs krijgen of arbeid verrichten? Niet op alle vragen is er al een antwoord. Landelijk wordt er op dit moment gewerkt aan een antwoord op dergelijke vragen. De Veiligheidsregio en de Twentse gemeenten zullen zoveel als mogelijk ondersteunen in deze informatiebehoefte.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.