Lees voor

Uniforme voorbereiding evenementen met LiveEvents

30-09-2016

Op 29 september 2016 was de officiële lancering van LiveEvents in het bijzijn van burgemeester Sijbom, portefeuillehouder evenementen bij Veiligheidsregio Twente. LiveEvents is een online platform dat het proces van risicoclassificatie tot en met de operationele voorbereiding op een evenement ondersteunt. Met LiveEvents kan het veiligheidskritisch proces beter worden geborgd.

Daadkrachtige aanpak

LiveEvents is een gewenst hulpmiddel om de advisering en operationele voorbereiding van evenementen efficiënter te laten verlopen en draagt daarmee bij aan het borgen van een veiligheidskritisch evenementenproces. Daarnaast geeft het meer inzicht in de benodigde capaciteit van de hulpdiensten bij een evenement. De meerwaarde zit onder andere in de tijdlijn, het delen van informatie en de geïntegreerde risicoscan. De integrale aanpak resulteert uiteindelijk in een betere voorbereiding van evenementen en borging van processen met als doel veiligere evenementen. Het platform wordt in diverse gemeenten al gebruikt en zal zich blijven door ontwikkelen.

Samenwerking

Het platform is ontwikkeld in overleg met de vijf veiligheidsregio’s in Oost-Nederland: Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland, Twente en IJsselland. Inmiddels is Veiligheidsregio Utrecht ook aangesloten.

LiveOP 24

LiveEvents maakt onderdeel uit van het LiveOP 24 platform van LiveOP. LiveOP 24 is het centrale online platform voor veiligheidsdiensten, ter ondersteuning van de operationele informatievoorziening, operationele voorbereiding en procesondersteuning.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.