Lees voor

Veilig naar een evenement, ook bij droogte

20-07-2018

Het is al langere tijd droog in de natuur. Vanwege de droogte is de kans op een brand groter. Als je naar een evenement gaat in bijvoorbeeld een park, heb dan extra aandacht voor het voorkomen van een brand.

Tips om een brand in de natuur te voorkomen:

  • Wees alert en houd rekening met brandgevaar.
  • Ontsteek geen kampvuur en maak bijvoorbeeld geen gebruik van olielampen of vuurschalen. De kans op vonken die ongecontroleerd vrijkomen en een brand veroorzaken is te groot.
  • Gooi sigaretten altijd gedoofd in een prullenbak, of neem ze mee.
  • Reflecterend glas kan brand veroorzaken. Neem dat dus ook altijd mee of gooi het in een prullenbak.
  • Parkeer niet op het gras. Door de droogte ontstaat sneller brand door bijvoorbeeld hete uitlaten.
  • Vermoed je brandstichting? Meld het dan via 112.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.