Lees voor

Veilig sporten op kunstgrasvelden

20-12-2016

Vandaag verscheen het rapport ‘Beoordeling gezondheidsrisico’s door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat’ van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu. Conclusie: er kan veilig gesport worden op kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

Het rapport laat zien dat er weliswaar gevaarlijke stoffen in het rubber voorkomen maar dat er geen risico’s zijn voor de gezondheid van de gebruikers van de velden. Het is duidelijk dat er allerlei stoffen in de korrels zitten. Zolang deze stoffen in de korrels zitten en daar niet uit kunnen vrijkomen, is er voor de gezondheid niets aan de hand. Alleen als deze stoffen ook in het lichaam komen, kunnen ze mogelijk schade aanrichten. Normaal hygiënische gedrag zorgt er voor dat contact met de rubberkorrels zo klein mogelijk is. De GGD benadrukt dat dit gedrag altijd gewenst is na sporten, op welke ondergrond dan ook:

  • Neem een douche na het sporten, en trek daarna schone kleren aan;
  • Klop sportschoenen en –kleding buiten uit;
  • Maak open wonden of schaafwonden goed schoon en dek ze af vóór het spelen op het veld;
  • Zorg ervoor dat de korrels niet in de mond komen: dus let op je kinderen en sluit bidons op het veld af na gebruik.

 Meer informatie vind je op de website van de GGD.

 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.