Lees voor

Veiligheidsregio’s uiten zorg naar ministerie over spoorgoederenvervoer

03-06-2016

Provincies Gelderland en Overijssel hebben met de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland, de Regio Stedendriehoek en betrokken gemeenten, een brief gestuurd naar staatssecretaris Dijksma. In deze brief vragen zij aandacht voor de aanhoudende zorgen over de gevolgen van de toename van het goederenvervoer over het spoor in Oost-Nederland. Met name de stijging van het aantal ketelwagens met brandbare gassen is een punt van zorg.


Tussen Rijk en de overheden in Oost-Nederland is afgesproken, dat de prognoses van de goederentreinaantallen goed in de gaten worden gehouden. Uit de realisatiecijfers over 2015, blijkt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen het risicoplafond op de Twentelijn fors heeft overschreden. Overheden in Oost-Nederland willen uitleg van het ministerie over hoe de bewakingssystematiek op de risicoplafonds geregeld is.

 

Voorbereid
Hulpdiensten zijn goed voorbereid op eventuele incidenten met wagons met gevaarlijke stoffen op het spoor. Om de juiste voorbereidingen te kunnen blijven treffen, dringen veiligheidsregio’s, gemeenten en provincie er op aan bij het ministerie dat zij inzichtelijk maken wat de oorzaken van de stijging zijn, en of deze incidenteel of structureel zijn.

 

Het ministerie heeft aangegeven onderzoek te zullen doen naar sturing, rapportage en registratie. De resultaten worden in juli verwacht.

 

 Brief

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.