Lees voor

Veiligheidsregio Twente adviseert bij grote evenementen

10-07-2018

Veiligheidsregio Twente heeft in het eerste half jaar van 2018 bij 22 grote evenementen een veiligheids- en gezondheidsadvies uitgebracht. De hulpdiensten en gemeenten beoordelen samen  de plannen van de organisatie. Op basis hiervan wordt door de veiligheidsregio een advies opgesteld.

Van straatfeest tot festival
Op jaarbasis worden in Twente zo’n 1.300 aanvragen voor evenementen gedaan. Nienke ter Riet, coördinator evenementen bij Veiligheidsregio Twente: “Organisatoren van een evenement zijn verplicht om op tijd een vergunning bij de gemeente aan te vragen. Afhankelijk van het evenement moet er ook een veiligheidsplan of bijvoorbeeld een tenttekening aangeleverd worden. Deze documenten worden beoordeeld op mogelijke risico’s en voorzorgsmaatregelen. Adviseurs van de verschillende hulpdiensten beoordelen de grote evenementen op de diverse risico’s. We doen dit samen met brandweer, politie en GHOR. Dit zijn adviezen over bijvoorbeeld het aantal nooduitgangen in een tent of het aantal beveiligers en EHBO’ers.  Voor kleinere evenementen met weinig tot geen risico’s gelden meestal standaard richtlijnen.”

Website voor organisatoren
Mensen die een evenement willen organiseren kunnen hierover informatie vinden op de speciale website voor evenementorganisatoren. Hierop staat per thema waar rekening mee gehouden moet worden. Maar er staan ook voorbeelden van veiligheidsplannen op.

Veiligheid
Alle 14 Twentse gemeenten hanteren in de basis dezelfde werkwijze bij een evenementaanvraag via een gemeenschappelijk systeem. Dit systeem ondersteunt de regionale werkwijze en helpt onder andere in het maken van een eerste inschatting van de risico’s. Dit wordt per evenement bekeken. Het is daarom maatwerk. “100% veiligheid is helaas niet te garanderen”, vertelt Ter Riet.  “Maar door de regionale werkwijze proberen we zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten. We krijgen regelmatig vragen of de richtlijnen verscherpt zijn, maar dit is niet het geval. Wel merken we dat betrokken partijen de werkwijze nadrukkelijker uitdragen, waardoor het soms lijkt of regels strenger zijn geworden. We proberen ook bezoekers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid hierin.”

Feshtival
Eén van de uitgebrachte adviezen was ten behoeve van Freshtival. Dit festival in Enschede beleefde in het Pinkersterweekend haar 10e editie. Verspreidt over 2 dagen hebben zo’n 40.000 bezoekers genoten van (internationale) artiesten, eten en drinken en de relaxte sfeer. Een van de belangrijkste aandachtspunten is een veilige spreiding van de bezoekers over het terrein. Onder andere dit punt heeft de organisatie uitgewerkt in haar veiligheidsplan. Zo hebben de bezoekers veilig kunnen genieten van een mooi Freshtival.

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat inwoners van Twente zich voldoende voorbereiden op eventuele calamiteiten.